Home » Vernieuwing

Vernieuwing

Verbindion vernieuwt en verduurzaamt Sport- en evenementencomplex Merwestein de komende jaren volledig. Daarmee maken we ons complex toekomstbestendig en zorgen we voor een ruimer sportaanbod in Nieuwegein. Alle benodigdheden voor de processen voor de start van de bouw zijn in de afrondende fase. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2023 gestart en lopen door tot het voorjaar van 2026. We houden u tijdens de bouwperiode onder andere via deze website op de hoogte van de planning, de werkzaamheden en eventuele overlast.


De laatste updates

➡️ Nieuw systeem
We zijn volop bezig met het implementeren van nieuwe functies en diensten, zoals een vernieuwd kassasysteem en een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Dit nieuwe systeem wordt vanaf maandag 22 juli in gebruik genomen. Lees hier meer over het nieuwe systeem.

➡️ Fase 2 start – Opening doelgroepenbad 
Het vernieuwde doelgroepenbad met kleedkamers en de tijdelijke entree worden op maandag 22 juli geopend. De tweede fase is dan officieel gestart.

➡️ Sluiting hele complex
Om de overgang naar fase 2 soepel te laten verlopen, is het hele complex twee weken gesloten. Van maandag 8 t/m zondag 21 juli is het niet mogelijk onze reguliere diensten te gebruiken, het complex is in zijn geheel gesloten. De laatste reguliere zwemlessen voor de zomervakantie waren op zondag 7 juli. De reguliere zwemlessen beginnen na de vakantie weer vanaf maandag 26 augustus.

➡️ Sluiting horeca
Van 17 juni t/m 21 juli is de horeca buiten gebruik. Dit betekent dat er in deze periode geen gelegenheid is om binnen bij Merwestein te verblijven, bijvoorbeeld tijdens zwemlessen. Om dit op te vangen zorgen onze buren, DeMIX Fitness & Leefstijl, dat hun horeca met extra personeel in deze periode ook voor zwembadgebruikers en zwemlesouders toegankelijk is.

➡️ BouwApp
Volg de BouwApp voor een kijkje achter de schermen. De BouwApp applicatie is te downloaden via de Appstore of Playstore op je telefoon. Zoek naar “Vernieuwing Merwestein” en klik dan op “volg dit project”.


Uitbreiding en verduurzaming huidige complex

Het bestaande sport- en evenementencomplex is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige (duurzaamheids)eisen. Komende jaren vernieuwen en verduurzamen we het complex en breiden we uit. In sport- en evenementencomplex Merwestein vindt u straks een nieuwe, dubbele sporthal. Hiermee wordt aan de behoefte naar meer sportruimte voorzien, door van één naar twee sporthallen te gaan. Ook komen er meerdere multifunctionele ruimtes. Het zwembad krijgt groot onderhoud en we vernieuwen de entree, horeca en kleedruimten. Ook de daken, gevels en puien worden volledig geïsoleerd. We vernieuwen het gebouw, maar ook de omgeving. Het eigen achterterrein wordt een park met sport- en spelkarakter en zal worden opengesteld. Samen met de gemeente en de omgeving geven we de inrichting van de openbare buitenruimte vorm.

Doelgroepenbad na de verbouwing

Zicht op het doelgroepenbad met aan de linkerzijde de nieuwe kleedaccommodatie met daarboven de nieuwe tribune.

In grote mate zelfvoorzienend

Naast de zichtbare verbeteringen maken we het complex klaar voor de toekomst, onder andere door een volledige verduurzaming. Een groot deel van de benodigde energie wekken we straks zelf op, onder andere met zonnepanelen op het dak. De gevel krijgt een groen uiterlijk en het regenwater van de daken wordt opgevangen, gereinigd en opnieuw gebruikt. Ook de warmte uit het water voor de douches wordt teruggewonnen.

In de onderstaande video’s worden de verschillende duurzaamheidsonderwerpen verder toegelicht. Hier komen gedurende de vernieuwing nieuwe video’s bij.

Slangen + Koenis Architecten maakte het ontwerp, Burgland Bouw is de uitvoerend aannemer van het project, Hellebrekers Water & Leisuretechniek realiseert de benodigde installaties en Treem begeleidt het bouwproces.

Slangen + Koenis Architecten, Burgland Bouw, Hellebrekers en Treem

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.


Volg de verbouwing 🔴LIVE via de webcams:


Planning en fasering

We voeren de werkzaamheden voor de vernieuwing in meerdere fases uit. Het zwembad blijft voor het grootste gedeelte van de bouwperiode open voor zwemlessen, banen zwemmen en gebruik door verenigingen. Sporters en hun ouders informeren we apart zodra er nieuwe informatie is over de planning. De verbouwing is in november 2023 gestart. Als alles volgens planning verloopt, heten we iedereen in het voorjaar van 2026 welkom in een vernieuwd sport- en evenementencomplex Merwestein!

Fasering (fases overlappen elkaar gedeeltelijk):

 • Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden (maandag 13 november tot aan de zomer in 2024)
  Het doelgroepenbad wordt als eerste onder handen genomen, met geplande werkzaamheden van maandag 13 november tot aan de zomer in 2024.
  Dit staat er nog meer te gebeuren in fase 1:
  ➡️ April – Juli 2024 > Om ervoor te zorgen dat gebruikers tijdens fase 2 toegang hebben tot het complex, bouwen we een tijdelijke entree aan de zijkant van DeMIX.
  ➡️ Juni – September 2024 > Gedurende deze periode starten de werkzaamheden aan de sporthal, kleedkamers, horeca, kantoren en duikwinkel.
  ➡️ 8 t/m 21 Juli 2024 > In deze periode sluit het complex voor twee weken volledig.
  ➡️ 22 Juli 2024 > Het vernieuwde doelgroepenbad en tijdelijke entree worden geopend. Hiermee start fase 2. Het wedstrijdbad blijft voorlopig ook nog in gebruik.
  Bekijk de programmering van fase 1 op de openingstijden pagina.
 • Fase 2: Bouwperiode (circa twee jaar)
  In fase 2 is het doelgroepenbad weer in gebruik en wordt de rest van het gebouw aangepakt.
 • Fase 3: Omschakelen van alle installaties van de oude naar de nieuwe systemen (circa drie maanden en valt in Fase 2).

Het verbouwen van een pand dat deels in gebruik blijft, gaat helaas niet zonder overlast. Samen met de aannemer proberen we hinder zoveel mogelijk te beperken. We houden iedereen de gehele periode op de hoogte over de planning, voortgang en eventuele overlast.


Ambitie: bijdragen aan gezondheid inwoners Nieuwegein

De vernieuwing komt voort uit onze ambitie om een maatschappelijke bijdrage te blijven leveren aan de gezondheid van de inwoners van Nieuwegein. Ook bieden we de inwoners graag een kwalitatief hoogstaand recreatief aanbod. Daarom realiseert Verbindion een voorziening die klaar is voor de toekomst en meebeweegt met de trends en ontwikkelingen. Het vernieuwde sport- en evenementcomplex Merwestein wordt een ontmoetingsplek in de wijk en draagt zo bij aan het terugdringen van de eenzaamheid en een grotere sociale verbinding. Het huidige ontwerp draagt bij aan belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energietransitie, vitaliteit en ontmoeting.

Entree en horecaruimte na de verbouwing

Zicht op de horecaruimte vanuit de entreehal. De entreehal functioneert als centraal hart en heeft ook directe zichtrelaties met de bovenliggende verdiepingen.

Q&A
“Hoe lang duurt de verbouwing?”

De werkzaamheden zijn gestart in november 2023 en duren tot het voorjaar van 2026. Daarmee duurt de verbouwing, die in we fases uitvoeren, zo’n 2,5 jaar.

“Gaan de zwemlessen door?”

We voeren de werkzaamheden voor de vernieuwing in meerdere fases uit. Zo kan het zwembad voor het grootste gedeelte van de bouwperiode open blijven voor zwemlessen. Zwemlesouders informeren we apart zodra de planning in detail bekend is.

“Blijft het buitenbad open?”

Het buitenbad is gesloten en zal niet meer geopend worden.

“Ik woon in de buurt, wat merk ik van de werkzaamheden?”

Het verbouwen van een gebouw dat deels in gebruik blijft gaat helaas niet zonder overlast, bijvoorbeeld in de vorm van geluid, stof of bouwverkeer. Samen met de aannemer proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. We houden direct omwonenden per brief op de hoogte over de planning, voortgang en eventuele overlast.

“Wat zijn de werktijden van de aannemer?”

De werktijden van de aannemer zijn op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Mocht het noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken zal een ontheffing van de APV / Bouwbesluit (OAPV) worden aangevraagd. De voorwaarden die daarvoor gelden zullen worden nageleefd.

“Kan ik meedenken?”

Het ontwerp voor het sport- en evenementencomplex is definitief en klaar voor uitvoering. Het eigen achterterrein wordt een park met sport- en spelkarakter en zal worden opengesteld. Het ontwerp hiervan geven we graag met de omgeving vorm. Wilt u meedenken? Dat kunt u laten weten via vernieuwing@merwestein.nl.

 


Heeft u vragen over de verbouwing? Neem dan contact met ons op via vernieuwing@merwestein.nl of vul het onderstaande formulier in:

Adres(Vereist)