Home » Vernieuwing

Vernieuwing

Verbindion vernieuwt en verduurzaamt Sport- en evenementencomplex Merwestein de komende jaren volledig. Daarmee maken we ons complex toekomstbestendig en zorgen we voor een ruimer sportaanbod in Nieuwegein. Alle benodigdheden voor de processen voor de start van de bouw zijn in de afrondende fase. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2023 en lopen door tot het voorjaar van 2026. We houden u tijdens de bouwperiode onder andere via deze website op de hoogte van de planning, de werkzaamheden en eventuele overlast.


Uitbreiding en verduurzaming huidige complex

Het bestaande sport- en evenementencomplex is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige (duurzaamheids)eisen. Komende jaren vernieuwen en verduurzamen we het complex en breiden we uit. In sport- en evenementencomplex Merwestein vindt u straks een nieuwe, dubbele sporthal. Hiermee wordt aan de behoefte naar meer sportruimte voorzien, door van één naar twee sporthallen te gaan. Ook komen er meerdere multifunctionele ruimtes. Het zwembad krijgt groot onderhoud en we vernieuwen de entree, horeca en kleedruimten. Ook de daken, gevels en puien worden volledig geïsoleerd. We vernieuwen het gebouw, maar ook de omgeving. Het eigen achterterrein wordt een park met sport- en spelkarakter en zal worden opengesteld. Samen met de gemeente en de omgeving geven we de inrichting van de openbare buitenruimte vorm.

Doelgroepenbad na de verbouwing

Zicht op het doelgroepenbad met aan de linkerzijde de nieuwe kleedaccommodatie met daarboven de nieuwe tribune.

In grote mate zelfvoorzienend

Naast de zichtbare verbeteringen maken we het complex klaar voor de toekomst, onder andere door een volledige verduurzaming. Een groot deel van de benodigde energie wekken we straks zelf op, onder andere met zonnepanelen op het dak. De gevel krijgt een groen uiterlijk en het regenwater van de daken wordt opgevangen, gereinigd en opnieuw gebruikt. Ook de warmte uit het water voor de douches wordt teruggewonnen.

Slangen + Koenis Architecten maakte het ontwerp, Burgland Bouw is de uitvoerend aannemer van het project, Hellebrekers Water & Leisuretechniek realiseert de benodigde installaties en Treem begeleidt het bouwproces.

Slangen + Koenis Architecten, Burgland Bouw, Hellebrekers en Treem


Planning en fasering

We voeren de werkzaamheden voor de vernieuwing in meerdere fases uit. Het zwembad blijft voor het grootste gedeelte van de bouwperiode open voor zwemlessen, banen zwemmen en gebruik door verenigingen. Sporters en hun ouders informeren we apart zodra de planning in detail bekend is. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2023. Als alles volgens planning verloopt, heten we iedereen in het voorjaar van 2026 welkom in een vernieuwd sport- en evenementencomplex Merwestein!

Fasering (fases overlappen elkaar gedeeltelijk):

  • Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden (circa zes maanden)
  • Fase 2: Bouwperiode (circa twee jaar)
  • Fase 3: Omschakelen van alle installaties van de oude naar de nieuwe systemen (circa drie maanden)

 

Het verbouwen van een pand dat deels in gebruik blijft, gaat helaas niet zonder overlast. Samen met de aannemer proberen we hinder zoveel mogelijk te beperken. We houden iedereen de gehele periode op de hoogte over de planning, voortgang en eventuele overlast.


Ambitie: bijdragen aan gezondheid inwoners Nieuwegein

De vernieuwing komt voort uit onze ambitie om een maatschappelijke bijdrage te blijven leveren aan de gezondheid van de inwoners van Nieuwegein. Ook bieden we de inwoners graag een kwalitatief hoogstaand recreatief aanbod. Daarom realiseert Verbindion een voorziening die klaar is voor de toekomst en meebeweegt met de trends en ontwikkelingen. Het vernieuwde sport- en evenementcomplex Merwestein wordt een ontmoetingsplek in de wijk en draagt zo bij aan het terugdringen van de eenzaamheid en een grotere sociale verbinding. Het huidige ontwerp draagt bij aan belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energietransitie, vitaliteit en ontmoeting.

Entree en horecaruimte na de verbouwing

Zicht op de horecaruimte vanuit de entreehal. De entreehal functioneert als centraal hart en heeft ook directe zichtrelaties met de bovenliggende verdiepingen.

Q&A
“Hoe lang duurt de verbouwing?”

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2023 en duren tot het voorjaar van 2026. Daarmee duurt de verbouwing, die in we fases uitvoeren, zo’n 2,5 jaar.

“Gaan de zwemlessen door?”

We voeren de werkzaamheden voor de vernieuwing in meerdere fases uit. Zo kan het zwembad voor het grootste gedeelte van de bouwperiode open blijven voor zwemlessen. Zwemlesouders informeren we apart zodra de planning in detail bekend is.

“Kan ik wel sporten tijdens de bouwperiode?”

Huurders van de overige ruimtes, zoals de sportzalen, kunnen tot aan de meivakantie 2024 gebruik maken van het pand.

“Blijft het buitenbad open?”

Het buitenbad is gesloten en zal niet meer geopend worden.

“Ik woon in de buurt, wat merk ik van de werkzaamheden?”

Het verbouwen van een gebouw dat deels in gebruik blijft gaat helaas niet zonder overlast, bijvoorbeeld in de vorm van geluid, stof of bouwverkeer. Samen met de aannemer proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. We houden direct omwonenden per brief op de hoogte over de planning, voortgang en eventuele overlast.

“Wat zijn de werktijden van de aannemer?”

De werktijden van de aannemer zijn op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Mocht het noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken zal een ontheffing van de APV / Bouwbesluit (OAPV) worden aangevraagd. De voorwaarden die daarvoor gelden zullen worden nageleefd.

“Kan ik meedenken?”

Het ontwerp voor het sport- en evenementencomplex is definitief en klaar voor uitvoering. Het eigen achterterrein wordt een park met sport- en spelkarakter en zal worden opengesteld. Het ontwerp hiervan geven we graag met de omgeving vorm. Wilt u meedenken? Dat kunt u laten weten via vernieuwing@merwestein.nl.

 


Heeft u vragen over de verbouwing? Neem dan contact met ons op via vernieuwing@merwestein.nl of vul het onderstaande formulier in:

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)