Home » Zwemles » Snelcursus kinderen

Snelcursus kinderen

In alle schoolvakanties organiseren wij snelcursussen A & B. Bij een snelcursus krijgt uw kind dagelijks les (5/6 dagen). De ervaring leert dat een kind gemiddeld een half jaar eerder het zwemdiploma A haalt en de meeste kinderen mogen na de snelcursus B direct afzwemmen.

Net als bij reguliere zwemlessen geldt dat een kind aangemeld kan worden voor een snelcursus vanaf 4 ½ jaar.  Eerst wordt een afspraak gemaakt voor een proefles om te zien of uw kind voldoende zwemvaardigheden bezit om in aanmerking te komen voor deelname aan de snelcursus. Voor kinderen reeds op zwemles bij ons geldt deze proefles niet. Als uw kind aan de eisen voldoet, komt hij/zij op een lijst voor de eerstvolgende cursus.

De totale kosten voor de snel cursussen:

Snel zwemdiploma A – €565,-

Snel zwemdiploma B – €125,- incl. diploma

Deze bedragen betaalt u volledig voor aanvang van de cursus. Inbegrepen zijn alle lessen die een kind nog extra nodig heeft om het diploma te behalen, plus de kosten van het diploma zwemmen. Inschrijven kan via onze receptie.

Na afloop van de snelcursus A krijgt ieder kind een niveaucertificaat mee met het instroomniveau voor de reguliere lessen. Bij de snelcursus B wordt direct in of de eerstvolgende woensdag na de vakantie afgezwommen. Klik op Openingstijden voor de data en tijden.