Home » Energie uitwisseling met DeMIX

Energie uitwisseling met DeMIX

Persbericht

Uitwisseling duurzaam opgewekte energie tussen Sport- en evenementencomplex Merwestein en DeMIX met handtekening bekrachtigd

Sport- en Evenementencomplex Merwestein en de naastgelegen DeMIX Fitness & Leefstijl wisselen straks energie met elkaar uit. De handtekeningen om deze samenwerking te bekrachtigen zijn recent gezet. De komende twee jaar wordt het sport- en evenementencomplex compleet vernieuwd en verduurzaamd. Met de directe uitwisseling van energie ontlasten de panden het bestaande energienet.

Belangrijke stap richting zelfvoorziening in energie
Sport- en Evenementencomplex Merwestein wordt klaargemaakt voor de toekomst. Een groot deel van de benodigde energie wordt straks door het complex zelf opgewekt, onder andere met 2.700 zonnepanelen op het dak. De gevel krijgt een groen uiterlijk en het regenwater van de daken wordt opgevangen in het oude buitenbad, gereinigd en gebruikt. Ook de warmte uit het water voor de douches wordt teruggewonnen.

Uitwisseling van energie
Directeur/bestuurder van Verbindion Ton Bothoff: “Met de vernieuwing van onze beide technische installaties kunnen we samen een mooie duurzaamheidsslag maken en het energienet ontlasten. Het sport- en evenementencomplex heeft veel warmte nodig, met koude als restproduct dat nu ongebruikt in de lucht verdwijnt. Voor sportschool DeMIX is het juist andersom: zij hebben koude nodig en hebben warmte als restproduct. Door onze installaties te koppelen kunnen we de restwarmte en -koude direct uitwisselen en opnieuw gebruiken.”
“Ook de wederzijdse (zonne)stroomoverschotten wisselen we ‘achter de meter’ uit, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten. Dat is een toekomstbestendige winst voor het milieu en een interessante energiebesparing voor ons beiden,” stelt algemeen directeur Ben van Gelder van DeMIX. “Voor zover ik weet is dit voor het eerst in Nieuwegein dat MKB-bedrijven buiten het bestaande energienet om warmte, koude en stroom uitwisselen.”

Vernieuwing Sport- en Evenementencomplex Merwestein
Sinds december 2023 wordt Sport- en Evenementencomplex Merwestein volledig vernieuwd, verduurzaamd en uitgebreid. Het sport- en evenementencomplex heeft straks een nieuwe, dubbele sporthal. Daarnaast komen er meerdere multifunctionele ruimtes. Het zwembad krijgt groot onderhoud en de entree, horeca en kleedruimten worden vernieuwd. Ook de daken, gevels en puien worden vernieuwd. Het gebied direct rond het gebouw wordt beweegvriendelijk ingericht en opengesteld voor de omgeving. De vernieuwing, medegefinancierd door de Europese Unie, duurt tot medio 2026. Meer informatie over het project is te vinden op merwestein.nl/vernieuwing. Ook is het project te volgen via de BouwApp (gratis te downloaden via appstore en playstore).


Heb je naar aanleiding van dit persbericht vragen over de vernieuwing van Sport- en evenementencomplex Merwestein? Kijk dan op de Vernieuwingspagina en/of neem dan contact op met Verbindion Nieuwegein, via vernieuwing@merwestein.nl.